You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wiadukt Kolejowy Al. 29 Listopada, Kraków

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

Konstrukcje nośną stanowią dwie belki teowe o zmiennej wysokości dostosowanej do przebiegu sił wewnętrznych. Wysokość belki od 1,8 m w strefie przypodporowej  do 3,2 m w środku rozpiętości przęsła. Rozpiętość przęsła: 34 m, szerokość: 11,4 m.

Wymagania

 • Budowa z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego Al 29 Listopada - zastosowane bramki przejazdowe 
 • Wymagany pierwomontaż belek ustroju nośnego o zmiennym nieregularnym kształcie 

Klient

STRABAG

Korzyści dla klienta

 • dostęp do kompleksowego modelu 3D deskowania podpór i ustroju nośnego obiektu 
 • usprawnienie i przyspieszenie procesów zamawiania, rotacji i zwrotów materiału PERI na budowie
 • pierwomontaż paneli deskowania środników ustroju nośnego obiektu o skomplikowanej geometrii  
 • kody QR na elementach PERI z bezpośrednią identyfikacją i zlokalizowaniem w modelu 3D
 • profesjonalna obsługa techniczno-handlowa ze strony przedstawicieli PERI oraz wzorowa współpraca z klientem w oparciu o model BIM
Agnieszka Hajbowicz
Manager BIM Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów STRABAG

Projekt budowy wiaduktu kolejowego nad al. 29 listopada w Krakowie realizujemy z wykorzystaniem metodyki BIM. Naszym partnerem w zakresie dostawy i projektowania szalunków jest firma PERI. Projektant deskowania opracował modele BIM szalunków zgodnie z oczekiwaniami odnośnie parametryzacji i standardów STRABAG. 
Proces koordynacji odbywał się w oparciu o modele. Dzięki temu już na wczesnym etapie byliśmy w stanie wybrać optymalne rozwiązania i wyeliminować błędy. 
Procesy logistyczne deskowania wspiera system oparty o modele BIM i chmurową bazę danych, co pozwala nam zwiększyć kontrolę stanów magazynowych i dzierżawy. Połączone wykorzystanie modeli oraz systemu dało nam korzyść w postaci praktycznie bezproblemowej realizacji.

Rozwiązanie PERI

 • wieże podporowe ST 100 i PERI UP Flex - podparcie ustroju nośnego
 • podpory wysokonośne HD 200 - tarcze bramki przejazdowej
 • pierwomontowane panele dźwigarowe VARIO - deskowanie środników ustroju nośnego
 • dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX - podparcie płyty górnej oraz belek krawędziowych ustroju nośnego
 • deskowanie ramowe DOMINO - deskowanie belek krawędziowych ustroju nośnego
 • system bezpieczeństwa PROKIT - obarierowanie pomostów roboczych