You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wiadukt WS-05

Opis projektu

Lokalizacja: Lublin, Polska

 • Obiekt jest zasadniczą częścią bezkolizyjnego węzła dwóch dróg ekspresowych nieopodal Lublina
 • Złożony z 4 wiaduktów o zróżnicowanej szerokości i długości równej 90 m
 • Każdy z wiaduktów zaprojektowano w postaci belkowego sprężanego ustroju niosącego z cienką płytą pomiędzy

Wymagania

 • Betonowanie każdego z ustrojów w krótkich odstępach czasu
 • Zmienność geometrii konstrukcji ustrojów nośnych
 • Wielkość obciążeń przekazywana na rusztowania wsporcze
 • Zmienne warunki terenu ze względu na skarpę i znaczne spadki terenu
 • Bezpieczny montaż i demontaż deskowania i rusztowania podporowego ustroju

Klient

BUDIMEX S.A.

Korzyści dla klienta

 • Ograniczenie całkowitej ilości sprzętu na budowie, potrzebnego do wykonania kompletnego zadania
 • Fazy realizacji obiektu płynnie następujące po sobie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem
 • Znaczny potencjał rusztowania podporowego dostarczony według wymagań
 • Zastosowane rozwiązań systemowych nie tylko ergonomicznych i bezpiecznych, ale również bardzo ekonomicznych
 • Profesjonalna obsługa projektowa i technologiczna 
Krzysztof Krajewski
Kierownik Robót Mostowych

Wykonanie ustroju nośnego wiaduktu w technologii rusztowań modułowych PERI UP Rosett znacznie przyspieszyło pracę. Montaż oraz demontaż rusztowań przebiegał sprawnie i bezpiecznie

Rozwiązanie PERI

 • Zastosowanie systemu PERI UP Rosett jako rusztowanie podporowe dla wszystkich ustrojów
 • Modułowy system PERI UP Rosett pogrupowany w tarcze umożliwiające sprawny i bezpieczny montaż
 • W miejscach koncentracji obciążeń od przeszło 2-metrowych belek w sposób systemowy zagęszczone zostały stojaki podporowe
 • Charakterystyczna dla systemu sztywność w połączeniu z przestrzenną formą rusztowania pozwoliły wyeliminować konieczność ukośnego stężania konstrukcji.
 • Kombinacja systemów PERI UP i HD 200 ze stalowymi belkami HEB zastosowana w celu niwelacji różnic wysokości terenu przy zachowaniu stateczności skarpy