You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wiadukt WS 05B

Opis projektu

Lokalizacja: Lublin, Polska

 • Wieloprzęsłowy żelbetowy wiadukt sprężany w ciągu ekspresowej obwodnicy Lublina
 • Płytowo-belkowy obiekt łukowy w rzucie
 • Konstrukcję nośną stanowią dwie belki kablobetonowe zwieńczone u góry płytą pomostu 

Wymagania

 • Betonowanie ustroju jednoetapowo na pełnym przekroju
 • Sprawny i bezpieczny montaż deskowania i rusztowania podporowego ustroju o łukowej geometrii
 • Zniwelowanie różnic wysokości podparcia przy podporach skrajnych

Klient

BUDIMEX S.A.

Korzyści dla klienta

 • Zmniejszenie pracochłonności i skrócenie czasu robót dzięki zastosowanym rozwiązaniom
 • Zredukowanie kosztów przez ograniczenie pracy żurawia
 • Bezpieczeństwo pracowników na każdym etapie realizacji robót betonowych
 • Terminowość dostaw zamawianego materiału na budowę
Maksymilian Barankiewicz
Kierownik Robót Mostowych

Zastosowanie nowoczesnych i ekonomicznych podparć modułowych PERI UP Rosett i partnerska współpraca na budowie zadecydowały o sukcesie przedsięwzięcia

Rozwiązanie PERI

 • Tarcze PERI UP Rosett umożliwiające sprawny montaż i rozmieszczenie rusztowań pod płytą o łukowej geometrii
 • Kombinacja systemów PERI UP i HD 200 pozwala zniwelować różnice wysokości i zachować stateczności skarpy
 • Uniwersalne rusztowanie PERI UP Rosett zastosowane zarówno jako podparcie ustroju i jako schodnia dostępowa
 • Bezpieczny przebieg prac dzięki systemowym połączeniom schodni i rusztowania podporowego z deskowaniem płyty
 • Dźwigarowe deskowanie ścienne VARIO pozwalające na dokładne dopasowane do geometrii belek ustroju nośnego