You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ERGO Arena

Opis projektu

Lokalizacja: Sopot, Polska

 • Podbudowa pod bieżnię i infrastrukturę sportową w ramach Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce organizowanych przez Gminę Miasta Sopotu w marcu 2014 roku
 • Mistrzostwa Świata odbyły się na terenie Hali Ergo Arena
 • W celu zapewnienia optymalnej widoczności widzów przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa (w tym pożarowego) oraz komunikacji zawodników i personelu podstawowym zadaniem było wyniesienie płyty areny o 3,0 m

Wymagania

Rusztowanie podporowe wraz z poszyciem zdolne do przeniesienia obciążeń do 650 kg/m²
Konstrukcje specjalne przegłębień pod punkty wybicia skoku w dal, skoku o tyczce oraz piaskownicę
Zapewnienie komunikacji pod podbudową oraz wejść na płytę podbudowy z zachowaniem wymagań dla konstrukcji przeznaczonych do użyteczności publicznej
Wysoka dokładność wykonania powierzchni podbudowy z maksymalną odchyłką nieprzekraczającą +/- 3 mm/mb

Klient

Gmina Miasta Sopotu

Korzyści dla klienta

 • Spełnienie rygorystycznych wymagań dla konstrukcji wykorzystywanych w przestrzeni publicznej
 • Terminowe dostawy elementów konstrukcyjnych skoordynowane z wykonawcą bieżni
 • Minimalizacja kosztów wykonania podbudowy dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
 • Dotrzymanie założonych terminów realizacji robot
 • Wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu
Tadeusz Jabłoński
Dyrektor Techniczny Ergo Areny

Współpraca z PERI Polska należy do bardzo udanych z uwagi na pewną jakość. Zaletą wykonawcy jest dbałość o najbardziej profesjonalny na rynku poziom świadczonych usług. Reprezentowany przez firmę zasób wiedzy, daje klientowi poczucie, że jest w dobrych rękach. To pozwala stwierdzić, że trafiło się do profesjonalistów

Rozwiązanie PERI

 • Wieże podporowe w systemie PERI UP Rosett zostały połączone ze sobą tworząc sztywne i wysokonośne tarcze podporowe
 • Poszycie płyty podbudowy tworzył ruszt z dźwigarów VT 20 oraz sklejki grubości 21 mm
 • Dźwigary VT 20, sklejka oraz podkłady drewniane zostały dodatkowo zabezpieczone preparatem ognioochronnym w celu zapewnienia wymaganych przy imprezach masowych parametrów trudnozapalności
 • Kompatybilność elementów deskowań i rusztowań PERI umożliwiło zastosowanie systemu VARIO do skonstruowania przegłębień pod progi wybicia skoku w dal, skoku o tyczce oraz piaskownicy
 • System PERI Public został zastosowany do zapewnienia komunikacji na płytę, spełniającej wymagania dla schodów przeznaczonych do użyteczności publicznej