You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hala Widowiskowo-Sportowa

Opis projektu

Lokalizacja: Gliwice, Polska

 • W skład hali widowiskowo-sportowej  wchodzą: hala główna, hala treningowa, budynek fitness, zewnętrzny garaż wielopoziomowy
 • Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności
 • Konstrukcję trybun amfiteatralnych stałych zaprojektowano jako żelbetową konstrukcję ramową, wielonawową i wielopiętrową
 • Konstrukcję przekrycia hali o powierzchni około 17 tys. m² zaprojektowano jako bezpodporową, rozciągniętą jedynie na obrzeżu zewnętrznym, który stanowi obwodowy ring żelbetowy

Wymagania

 • Optymalne zaprojektowanie rusztowania podporowego pod ring żelbetowy
 • Wysoka jakość łukowej ściany architektonicznej na hali treningowej
 • Krótki czas realizacji
 • Optymalizacja deskowań 

Klient

Technobud Nowy Sącz Sp z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby żurawi
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Oszczędność na robociźnie dzięki szybkiemu montażowi
 • Wysoka jakość betonów architektonicznych
 • Znaczne obniżenie kosztów
Jarosław Mędoń
Kierownik Budowy

Szybka i fachowa pomoc w konsultowaniu doboru systemów deskowań na budowie pomogła nam sprawnie i fachowo sprostać zadaniu, jakim była budowa Hali Widowiskowo-Sportowej „Podium” w Gliwicach

Rozwiązanie PERI

 • Najkorzystniejszym rozwiązaniem podparcia ringu okazało się rusztowania podporowego ST 100, które umożliwiło znaczne obniżenie założonych kosztów
 • Zastosowanie deskowania RUNDFLEX przy wykonywaniu łukowych ścian w betonie architektonicznym spotkał się z uznaniem w oczach inwestora
 • Użycie systemu TRIO do realizacji ścian wysokich pozwoliło na znaczącą oszczędność na robociźnie dzięki szybkiemu montażowi
 • Deskowanie ścienne DOMINO stosowano tam, gdzie ze względu na wielkość hali dostęp dźwigu był utrudniony i gdzie zachodziła konieczność wykonania części prac bez jego pomocy