You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Browary Lubicz

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

 • Kompleks 5 budynków: 4 apartamentowców i 1 biurowca o łącznej pow. użytkowej ponad 15 600 m²
 • Konstrukcja monolityczna płytowo-słupowa i płytowo-ścienna, liczba kondygnacji poszczególnych budynków od 5 do 7
 • Obiekty położone w ścisłym centrum miasta, relatywnie krótki czas realizacji: 2 lata

Wymagania

 • Wysoki poziom BHP podczas robót zbrojarskich i betoniarskich
 • Zabezpieczenie ścian wykopów głębokich jak również konstrukcji obiektów sąsiadujących z budową
 • Sprawne i szybkie rotowanie deskowaniem na budowie przy napiętym harmonogramie prac oraz ograniczonej powierzchni składowania

Klient

Warbud S.A.

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo pracowników dzięki zintegrowanym elementom systemowym BHP w stosowanych systemach PERI
 • Planowe wykonanie prac przy napiętym harmonogramie i ograniczonej powierzchni składowej na terenie budowy
 • Pewne i szybkie w montażu konstrukcje zabezpieczające sąsiednie obiekty oraz głębokie wykopy
 • Terminowe dostawy wymaganego przez wykonawcę potencjału rusztowań i deskowań   
 • Wysoka jakość elementów deskowań i rusztowań PERI spełniająca wymagania projektanta oraz wykonawcy obiektów

Rozwiązanie PERI

 • System pomostów TRIO TRP zapewniający wysoki poziom BHP pracowników podczas robót
 • Pomosty robocze FB umożliwiające bezpieczne betonowanie oraz przemieszczanie się w obszarze krawędzi budynków
 • System „lekkich” kozłów oporowych zabezpieczający ściany istniejących obiektów w sąsiedztwie budowy, ściany wykopów głębokich oraz wykorzystany do betonowania ścian jednostronnych
 • Deskowanie stropowe SKYDECK zapewniające szybkie zadeskowanie dużej powierzchni stropu oraz sprawne przełożenie materiału na następną działkę w krótkim czasie po zabetonowaniu
 • System pomostów roboczych BR ułatwiający i przyspieszający prowadzenie prac w obrębie szybów i trzonów klatek schodowych