You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kamienica Jeżyce

Opis projektu

Lokalizacja: Poznań, Polska

 • Część nadziemna obiektu to zespół pięciu segmentów połączonych garażem podziemnym, segmenty zawierają 6,5 oraz 4 kondygnacje nadziemne;
 • Realizacja obiektu w dwóch etapach;
 • Ustrój konstrukcyjny w formie monolitycznego szkieletu żelbetowego w układzie płytowo-słupowo-ściennym
 • Trzony szybów windowych, klatki schodowe, ściany spełniające rolę tarcz;
 • Zabezpieczenie wykopu to ściany szczelinowe, które docelowo stanowią zewnętrzną obudowę podziemia rozpartą stropami

Wymagania

 • Powierzchnia żelbetowa słupów kondygnacji podziemnej stanowi ich finalne wykończenie  (brak możliwości naprawy)
 • Powierzchnia stropu kondygnacji podziemnej gładka i równa bez możliwości dodatkowego wykańczania
 • Bezpieczne i szybkie wykonanie trzonów i stropów 

Klient

Mostostal Warszawa S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu systemu Skydeck
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy

Rozwiązanie PERI

 • System SKYDECK umożliwił szybkie deskowanie stropów i  ich efektowny końcowy wygląd
 • System słupowy QUATTRO – pozwolił na uzyskanie wymaganej powierzchni słupów bez konieczności ich naprawy
 • System PERI TRIO – zapewnił bezpieczne, skuteczne i oszczędne wykonanie elementów konstrukcji
 • Połączenie deskowania TRIO z kozłami oporowymi SB pozwoliło na wykonanie ścian obwodowych podziemia w technologii deskowania jednostronnego