You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Realizacja projektu Polimery Police

Opis projektu

Lokalizacja: Police, Polska

Realizacja projektu Polimery Police
Budowa podzielona na sekcje (podprojekty):

 • PP Civil Engineering - JAKON
 • PP Architecture - UNIBEP
 • PP Logistic - Alfred Talke - JAKON
 • PDH Civil Engineering & Architecture - GUSAN, ENEZ

W skład tego projektu wchodzą obiekty: Office, Packing Hall, Silo Building, Guard House.

Wymagania

 • Szybkie cykle realizacyjne przy ograniczonym obszarze składowania deskowań i rusztowań.
 • Optymalizacja potencjału deskowań na budowie dla zróżnicowanych geometrycznie obiektów.
 • Bezpieczeństwo realizacji robót na wysokości.
 • Dostępność zróżnicowanych systemów deskowań i rusztowań pozwalająca na dostosowanie finalnego rozwiązania do zmiennych warunków realizacyjnych.

Klient

INWESTOR: Grupa Azoty Polyolefins S.A.
GENERALNY WYKONAWCA: Hyundai Engineering Co., Ltd.
PODWYKONAWCY:

 • PP Civil Engineering - JAKON
 • PP Architecture - UNIBEP
 • PP Logistic - Alfred Talke - JAKON
 • PDH Civil Engineering & Architecture - GUSAN, ENEZ

Korzyści dla klienta

 • Stałe (codzienne) doradztwo technologiczne, handlowe i logistyczne na budowie. 
 • Zapewnienie ekstremalnie dużego potencjału deskowań i rusztowań dla kilkudziesięciu obiektów łącznie realizowanych w tym samym czasie.
 • Rysunki technologiczne dostosowane do zmiennych geometrycznie obiektów.
 • Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy stosowanych systemach deskowaniowych.
 • Niezawodna logistyka, łącznie prawie 200 dostaw pełnopojazdowych.
Zespół firmy Jakon, Rozbudowa Zakładów Chemicznych POLICE
Jakon, projekt Polimery Police (Grupa Azoty Polyolefins S.A.)
Jakon Sp. z o.o.

Podczas realizacji prac na złożonej inwestycji jaką są Polimery Police niezbędny jest zgrany zespół i dobra komunikacja. Zdecydowaliśmy się na współpracę z PERI, ponieważ już na etapie przygotowania widoczne było mocne zaangażowanie zespołu projektowego oraz doradców techniczno-handlowych. Dodatkowym atutem było dostosowanie indywidualnych rozwiązań szalunkowych. Pomogło to przyspieszyć prace żelbetowe podczas realizacji kluczowych elementów.

Kamil Wołoszyn
Kierownik Robót, Jakon Sp.z o.o.

Zespół firmy Gusan, Rozbudowa Zakładów Chemicznych POLICE
Gusan, projekt Polimery Police (Grupa Azoty Polyolefins S.A.)
Gusan Construction Co., Ltd. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

W przypadku tak obszernego projektu ważny jest właściwy wybór deskowania, aby było szybkie i łatwe w montażu oraz umożliwiało proste modyfikacje dla nietypowych elementów. Przy realizacji ośmiokątnych bloków fundamentów pod wieżę reaktora polimerów zmierzyliśmy się z problemem zabetonowania fundamentu wraz ze stalowym szablonem kotew. Dzięki propozycji PERI wykonaliśmy pracę skutecznie, a także z wymaganą dokładnością.

Robert Bączkowski
Kierownik Robót, Gusan Construction Co., Ltd. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Rozwiązanie PERI

UNIBEP - Obiekt PELLETIZING

 • Szybkie cykle realizacyjne wymuszały przygotowanie deskowań i rusztowań w konwencji układów nadstawianych, bez demontażu wcześniejszych etapów. Powyższe dotyczyło obwodowych podciągów skrajnych. 
 • Zastosowano system wież MULTIPROP, który gwarantował łatwość montażu przy zachowaniu odpowiednio dużej nośności.  
 • Opracowano rozwiązanie  bazujące na jednym typie wewnętrznych wież podporowych o wysokości ponad 12,5 m. Zastosowano system  wież stosu ST 100.
 • Złożona geometria stropu płytowo-żebrowego wymusiła przygotowanie wspólnego podestu roboczego na wysokości ca 13 m ponad terenem dla wszystkich elementów konstrukcyjnych stropu. Na nim ułożono deskowanie i rusztowanie pod poszczególne podciągi i płytę, dostosowując do geometrii poprzez ruszt dźwigarkowy i krótkie podpory systemowe. Takie rozwiązanie zapewniło przede wszystkim bezpieczeństwo robót na wysokości, co przełożyło się na szybkość prac montażowych.   


JAKON - Alfred Talke - SILO BUILDING

 • Deskowanie słupów wysokości 6,60 m (wykonywane w jednym etapie) oraz 10,70 m (wykonywane w dwóch etapach) => system TRS
 • Deskowanie ścian szczytowych wysokości 6,60 m (wykonywane w jednym etapie) oraz 10,70 m (wykonywane w dwóch etapach) => system MAXIMO
 • Deskowanie stropu pośredniego +106,53 m => system SKYDECK + MULTIPROP
 • Podparcie wtórne => system MULTIPROP
 • Deskowanie stropu górnego +119,030 m => system PERI UP Flex oraz ST 100, dźwigary VT 20 i GT 24
 • Deskowanie belek stropu górnego => DOMINO
 • Deskowanie stropu +119,030 m => Wsporniki zastawki - 2


GUSAN - Sekcja PDH:
(ENEZ) – realizacja obiektu Cooling Tower, długość obiektu 127 m, szerokość 30 m, wysokość 7,5 m.

 • Pierwszym wyzwaniem była realizacja dużego potencjału ścian wysokich. Klient oczekiwał rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie wysokiego standardu bezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu szybkiego tempa realizacji. Zaproponowano zastosowanie systemu MAXIMO w celu ograniczenia pracochłonności na kolejnych etapach realizacji. Deskowanie zostało wyposażone w kompleksowy system pomostów MXP, który pozwolił na znaczne ograniczenie zużycia tarcicy budowlanej, a jego zintegrowanie z płytami MAXIMO pozwoliło na sprawną rotację jednostek deskowania na kolejne działki robocze.
 • Drugie wyzwanie to realizacja stropu na części obiektu o wysokości konstrukcyjnej 6,50 m. Zastosowano system wież stosu ST 100, który pozwolił na sprawny montaż deskowania.

Obiekt Clarifiers Tank

 • Pierwszy etap realizacji obejmował wykonanie bloku fundamentowego o wymiarach w rzucie 13 x  7 m i wysokości 5 m z dwoma okrągłymi „wydrążeniami”. Zastosowano systemy TRIO i RUNDFLEX. 
 • W ramach zintegrowania tych systemów należało rozwiązać problem doboru odpowiedniej geometrii elementów systemowych deskowania,  a przede wszystkim  optymalnego rozmieszczenia ściągów.

Obiekt Equipment Steel Structure

 • Nietypowym wyzwaniem przy realizacji tych bloków fundamentowych była potrzeba podwieszenia stalowego szablonu z trzpieniami montażowymi wyposażenia obiektu. 
 • Zaproponowano zastosowanie szyn wspinania RCS oraz elementów stabilizujących co pozwoliło na swobodny i bezpieczny montaż szablonów na placu budowy.

Obiekt Bullets Mound

 • Dzięki walorom deskowania Maximo w szybkim tempie zrealizowano bardzo duży potencjał ścian obwodowych obiektu.
 • Dla wszystkich realizacji nadrzędną zasadę stanowiło zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa prowadzenia prac budowlanych. Odpowiedzią na tą potrzebę było zastosowanie szerokiego asortymentu rusztowań roboczych Peri UP Flex.