You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, Kraków

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

 • Zakład złożony z trzech głównych obiektów: budynek główny procesowy w którego skład wchodzi turbozespół, hala rozładunkowa z bunkrem magazynowym i budynkiem technologicznym, budynek gospodarki pozostałościami procesowymi oraz budynek biurowy
 • Ściany bunkra budynku głównego procesowego o wysokości ponad 30 m
 • Turbozespół o grubości płyty wynoszącej 180 cm i wysokości 6,2 m

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie ścian skośnych i stropów o bardzo skomplikowanej, zmiennej geometrii
 • Bardzo mała tolerancja wykonania elementów konstrukcji żelbetowej
 • Obsługa rusztowaniowa pozwalająca w bezpieczny sposób realizować zadania związane z technologią spalania

Klient

Mostaostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania skomplikowanych prac dla linii technologicznej procesu spalania
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi GW Posco Korea Płd.
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
Jacek Burda
Kierownik Kontraktu

Strzałem w dziesiątkę był wybór firmy PERI jako partnera przy realizacji robót na budowie ZTPO.
Dzięki optymalnemu doborowi systemów w połączeniu z terminową realizacją dostaw udało się dotrzymać zobowiązań terminowych przy zachowaniu wysokich wymagań jakościowych dotrzymując jednocześnie najwyższych standardów BHP.
Oprócz zalet rozwiązań systemowych cenię Sobie bardzo dobrą współpracę z Inżynierami oraz Logistami PERI

Rozwiązanie PERI

 • Wysokonośne ramowe deskowanie ścienne TRIO w połączeniu z zestawem VARIOKIT umożliwia betonowanie ścian o różnym kącie nachylenia w stosunku do podłoża i bardzo dużej wysokości
 • Stosowanie wież podporowych MULTIPROP przenoszących duże obciążenia oraz łatwo dopasowujące się do zmiennej geometrii stropów
 • Rusztowania PERI Rosett pozwalające na bezpieczne prowadzenie prac
 • Pomosty FB-180 zastosowane przy wykonywaniu ścian bunkra zapewniają szybkość oraz bezpieczeństwo prac na wysokości
 • Wieże ST-100 pozwalające na wykonanie wysokich stropów