You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Olivia Star

Opis projektu

Lokalizacja: Gdańsk, Polska

W samym sercu gdańskiego centrum biznesowego powstaje 180-metrowy budynek Olivia Star.

Będzie to najwyższy biurowiec w północnej Polsce i jeden z najwyższych w całej Polsce.

Z górnych kondygnacji budynku, ponad 150 metrów nad ziemią, będzie można podziwiać najpiękniejsze i najciekawsze widoki polskiego wybrzeża. 

Wymagania

 • Bezpieczeństwo wykonywanych robót żelbetowych i montażu elementów prefabrykowanych
 • Minimalizacja pracy żurawia – samoczynne wspinanie deskowań
 • Terminowość dostaw przy napiętym harmonogramie
 • Zintegrowanie osłon przeciwwiatrowych z deskowaniem obrysu stropu
 • Uniwersalność systemu i możliwość dostosowania do zmiennych warunków brzegowych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji obiektów wysokościowych
 • Utrzymanie założonego budżetu realizacji robót żelbetowych
 • Pewność i bezpieczeństwo rozwiązań konstrukcji deskowań
 • Minimalizacja kosztów montażu na placu budowy

Klient

Generalny wykonawca: PEKABEX S.A.

Wykonawca konstrukcji żelbetowej: Przedsiębiorstwo budowlane GRANIT Sp. z o.o.

 

Korzyści dla klienta

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Gwarancja dostaw wymaganego potencjału sprzętu wysokiej jakości
 • Oszczędność czasu dzięki prefabrykacji pomostów BR oraz ram RCS
 • Niskie nakłady robocze na montaż i obsługę systemów PERI
 • Doradztwo biura technicznego PERI na każdym etapie budowy oraz bieżąca obsługa 

Rozwiązanie PERI

 • Wydajne wznoszenie trzonu budynku za pomocą deskowań zintegrowanych z pomostami samoczynnego wspinania RCS
 • Integracja osłon przeciwwiatrowych RCS-P wraz z wózkami ACS jako deskowanie boczne stropu
 • Zastosowanie deskowania szachtów windowych przy pomocy wstawek luzujących TSE zintegrowanych z wewnętrznymi pomostami RCS
 • Kompletne rozwiązanie materiałowe, technologiczne i logistyczne z doradztwem na placu budowy
 • Obsługa technologiczna na placu budowy
 • Pełne dostosowanie rozwiązania do założonego budżetu
 • Optymalne podparcie elementów prefabrykowanych za pomocą wież MULTIPROP