You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

 • Biurowiec, wyposażony w sale konferencyjne, restaurację, bazę noclegową oraz dwupoziomowy garaż podziemny
 • Wysokość: 55 m, powierzchnia użytkowa: 15 200 m2
 • Planowany koniec inwestycji: początek 2019 roku
 • Projekt architektoniczny: JEMS Architekci
 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consultingowych Budownictwa Bud-Invent
 • Budynek składa się z dwóch części: części biurowej (od kondygnacji +01 do kondygnacji +07) oraz noclegowej (od kondygnacji +08 do kondygnacji +17)

Wymagania

 • Betony architektoniczne, głównie ścian zewnętrznych

Klient

Budimex S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby żurawi 
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Prowadzenie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy
 • Wysoka jakość powierzchni betonu (betony architektoniczne)
Wojciech Ołtarzewski - Kierownik budowy - fotografia
Wojciech Ołtarzewski
Kierownik budowy

Współpraca z PERI gwarantuje bardzo wysokie standardy, biorąc pod uwagę wsparcie techniczne oraz optymalizację rozwiązań w zakresie doboru szalunków oraz systemów gwarantujących bezpieczeństwo pracy dla konkretnej budowy. Zaproponowane przez PERI szalunki ścienne hydrauliczne RCS sprawdziły się bardzo dobrze, w szczególności biorąc pod uwagę krótki czas, przeznaczony na przemieszczenie pionowe szalunków (które w systemach tradycyjnych odbywa się przy pomocy żurawia wieżowego), jak i ponadstandardowy poziom zabezpieczeń BHP w wybranym systemie. Dodatkowo, dzięki ścisłej współpracy nadzoru budowy, biura technicznego PERI oraz technologów betonu, osiągnięto efekt w postaci wykonania betonów architektonicznych zgodny z bardzo wysokimi wymaganiami specyfikacji technicznej.

Rozwiązanie PERI

 • Umożliwienie uzyskania tygodniowego cyklu wznoszenia kondygnacji nadziemnych dzięki szynowemu systemowi wspinania RCS
 • Obsługa technologiczna na placu budowy
 • Pełne dostosowanie rozwiązań systemowych PERI do założonego budżetu
 • System MULTIFLEX zastosowany do deskowania stropów gwarantuje zoptymalizowane użycie materiału
 • Uniwersalność systemów ściennych TRIO oraz VARIO GT 24 pozwala na dowolną konfigurację poszczególnych elementów konstrukcyjnych, a także szybkie wykonywanie robót