You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Warsaw Spire - deskowania

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

 • Obiekt złożony z 3 budynków: 180 m smukłej wieży, eliptycznej w planie oraz dwóch 55 m budynków bocznych
 • Stropy wieży monolityczne, sprężane o zmiennej geometrii
 • W poziomie parteru obwodowe słupy zespolone o wysokości równej 9 m oraz 4 zbieżne słupy przy wejściu głównym o wysokości h = 24m

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie trzonów i stropów o skomplikowanej, zmiennej geometrii
 • 5-dniowy cykl wznoszenia kondygnacji nadziemnych na części wieżowej obiektu
 • Podparcie umożliwiające wysoką dokładność montażu słupów zespolonych w poziomie parteru
 • Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni roboczej poza obrysem stropów, równej 1,2 m

Klient

Generalny wykonawca: Ghelamco Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Wykonawca konstrukcji żelbetowej: Monting Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby żurawi 
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla wykonawcy
Warsaw Spire wypowiedź - Ryszard Dabek, Kierownik budowy
Ryszard Dąbek
Kierownik projektu

Budowa Warsaw Spire trwa już 22 miesiące. Zakończyliśmy realizację budynków towarzyszących B i C. Obecnie wykonujemy 220-metrowej wysokości budynek A. Jesteśmy na 41 z 49 kondygnacji. Po wykonaniu części podziemnej, którą stanowią niezwykle skomplikowane kondygnacje u podstawy wysokościowca, kondygnacje powtarzalne – choć takich ze względu na układ stropów u nas nie ma - udaje nam się realizować w cyklu jednego tygodnia każda. Wynik ten osiągnęliśmy między innymi dzięki współpracy z PERI, współpracy niezawodnej, rzetelnej – jednym słowem profesjonalnie.

Rozwiązanie PERI

 • Systemy samoczynnego wspinania, ACS i RCS, umożliwiające uzyskanie tygodniowego cyklu wznoszenia kondygnacji nadziemnych
 • Kombinacja systemu osłon przeciwwiatrowych RCS-P z lekkim deskowaniem stropowym SKYDECK gwarantująca bezpieczne sprężanie oraz wykonanie zastawek czołowych stropów
 • Uniwersalne, ekonomiczne deskowanie ścienne VARIO umożliwiające wykonywanie zarówno ścian prostych jak i łukowych
 • Stoły stropowe z głowicami uchylnymi oraz systemowym zabezpieczeniem bocznym PROKIT
 • Podparcie słupów zespolonych z elementów systemu VARIOKIT zapewniające precyzyjną rektyfikację przy dużych obciążeniach