You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Warsaw Unit, Warszawa

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

Najnowszy projekt Ghelamco Poland będzie liczyć 180 metrów wysokości, a wraz z urządzeniami technicznymi na dachu sięgnie 202 metrów. Zapewni najemcom około 57 tys. m.kw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. 

Wymagania

  • umożliwienie wykonywania trzonów z wyprzedzeniem,
  • zabezpieczenie krawędzi budynku oraz zapewnienie ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi np. przed wiatrem,
  • wykonanie licznych kondygnacji o skomplikowanej geometrii,
  • zapewnienie rozwiązań nietypowych - zanikające słupy, stropy o konstrukcji wspornikowej.

Klient

Generalny Wykonawca: Monting Sp. z o. o.
Inwestor: Ghelamco Poland Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

Sprawna obsługa logistyczna gwarantująca częste i punktualne dostawy jako rozwiązanie dla ograniczeń w postaci: niewielkiej przestrzeni na montaże oraz składowanie materiału.

Rozwiązanie PERI

  • bezpieczne i niezawodne podparcia stropów wysokich z wykorzystaniem systemu wież ST 100,
  • użycie systemu wież wysokonośnych VST oraz podpór HD 200 do podparcia ścian-tarcz, przechodzących przez kilka kondygnacji i generujących znaczne obciążenia,
  • pomosty zabezpieczające RCS-P dopasowane do zmiennej geometrii budynku,
  • system PERI ACS do wykonywania trzonów, dedykowany do pracy z betonem architektonicznym, uwzględniający zmienną geometrię ścian na wyższych kondygnacjach i zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu trzonów z wyprzedzeniem.