You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Przekop Mierzei Wiślanej

Opis projektu

Lokalizacja: Skowronki, Polska

 • Długość kanału żeglugowego - 1,3 km
 • Głębokość kanału - 5,0 m
 • Śluza o długości 270,0 m z dwoma kieszeniami bram
 • Dwa mosty obrotowe
 • Dwa falochrony
 • Oczepy na ściankach szczelnych o łącznej długości ok. 2,0 km
 • Budynek kapitanatu

Wymagania

 • Wysoka jakość powierzchni betonowych
 • Jednostronne deskowania w śluzie o wysokościach dochodządzych do 6,0 m
 • Wysoki poziom zabezpieczeń BHP

Klient

Generalny Wykonawca - konsorcjum: N.V. BESIX S.A , NDI SOPOT Spółka Akcyjna, NDI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - zakres deskowań: mosty, oczepy na kanale żeglugowym, falochrony
Wykonawca Robót Żelbetowych - Przembud Gdańsk S.A. - zakres deskowań: budynek kapitanatu i śluza

Korzyści dla klienta

 • Bardzo wysokie dopuszczalne parcie mieszanki betonowej dzięki zakotwieniom DW26 dla kozłów oporowych.
 • Wysoka jakość powierzchni betonowych dzięki zastosowaniu deskowania dźwigarkowego VARIO GT24
 • Wysokie bezpieczeństwo prowadzonych robót dzięki systemom PERI UP, PROKIT, MXP
 • Szybkość pracy magazynu pozwalająca na wydania dużych partii materiału bez opóźnień
Paweł Ciomek – kierownik robót na śluzie z ramienia GW (konsorcjum BESIX NDI)
Paweł Ciomek
Kierownik robót na śluzie z ramienia GW (konsorcjum BESIX NDI)

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania konstrukcji, reżim technologiczny  oraz tempo realizacji robót, zdecydowano się na współpracę z doświadczonym dostawcą systemów dekowań - PERI. Kluczowy był odpowiedni dobór systemów deskowań już na etapie projektów i przygotowania produkcji. Zastosowane systemy zarówno przy budowie mostów a także śluzy pozwoliły sprostać wymogom technologicznym, zapewnić odpowiedni czas realizacji poszczególnych elementów konstrukcji oraz, co najważniejsze, przy odpowiednim poziomie bezpieczeństwa pracy.  Dodatkowo zastosowanie kozłów SB-A + SB-B z użyciem deskowanie dźwigarowego VARIO GT24 do obetonowania ścian śluzy pozwoliło na znaczna optymalizacje czasu wykonywania robót na ww. elementach.

Piotr Gosch - kierownik robót na falochronie zachodnim, kanale żeglugowym i budynku kapitanatu z ramienia GW (konsorcjum BESIX NDI)
Piotr Gosch
kierownik robót na falochronie zachodnim, kanale żeglugowym i budynku kapitanatu z ramienia GW (konsorcjum BESIX NDI)

Deskowania na budowę przekopu dostarcza firma Peri. Peri wykazuje się zaangażowaniem oraz zrozumieniem dynamiki prowadzonych robót. Dobra wspólpraca z działami handlowym i logistycznym powoduje, że szalunki docierają na budowę w bardzo szybkimi tempie.

Od lewej: Tomasz Wróbel - kierownik robót, Przembud, Łukasz Łuczyński – kierownik kontraktu, Przembud
Od lewej: Tomasz Wróbel, Łukasz Łuczyński
Przembud

Współpracę z PERI Polska kontynuujemy od wielu lat i po raz kolejny się nie zawiedliśmy. Śluza jest obiektem inżynieryjnie skomplikowanym, a PERI obsługuje to zadanie w sposób fachowy i terminowy. Jednostka projektowa PERI wykazuje duże zaangażowanie i wsparcie dla budowy natomiast opiekun projektu z ramienia PERI robi wszystko co może aby sprostać trudnym i skomplikowanym zadaniom bieżącym takim jak m.in. zapewnienie odpowiedniej ilości kozłów oporowych czy profesjonalne i terminowe wykonanie pełnego pierwomontażu szalunków w systemie VARIO.
Łukasz Łuczyński Kierownik kontraktu, Przembud

W trakcie procesu wyboru dostawcy systemu szalunkowego na budowę obiektu Kapitanatu Portu Nowy Świat, a także żelbetowych elementów Śluzy realizowanych przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A.  zapadła decyzja o podjęciu po raz kolejny współpracy z firmą PERI POLSKA. Już na etapie składania nam ofert zostaliśmy utwierdzeni w przekonaniu, że tylko firma PERI jest w stanie zapewnić nam należyte wsparcie w realizacji tych trudnych zadań, a w szczególności budowy Śluzy. Już podczas realizacji samych zadań pełnym profesjonalizmem wykazuje się Gdański Oddział PERI POLSKA wraz z jego zapleczem handlowym, projektowym, magazynowym oraz logistycznym. Szybkość reakcji pracujących tam ludzi na potrzeby budowy pozwala nam systematycznie realizować zamierzone cele.
Tomasz Wróbel Kierownik robót, Przembud

Rozwiązanie PERI

 • Ściany jednostronne o wysokości do 6,0 m wykonywane za pomocą kozłów SB-A + SB-B z użyciem deskowanie dźwigarkowego VARIO GT24
 • Podparcie stropów w kieszeniach śluzy (grubość ~1,0 m na wysokości 6,0m) z użyciem wież podporowych MULTIPROP
 • Podparcie oczepów w śluzie z użciem wież MULTIPROP oraz wózków MP
 • Podpory obrotowe P2 mostów z użyciem systemu RUNDFLEX