You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Projektowanie 5D (BIM)

Nowoczesne metody optymalizacji przebiegu robót budowlanych
 

Projektowanie 5D to dla PERI kluczowa technologia, umożliwiająca skoordynowanie wszystkich procesów budowlanych, począwszy od pierwszego pomysłu aż po eksploatację budowli. Dlatego PERI już od dawna stara się rozszerzać swoje projekty deskowań i rusztowań o dane, które wykraczają poza samo rozwiązanie techniczne.

W tym celu PERI od dłuższego czasu wykorzystuje własny system zarządzania danymi projektowymi (PDM), który umożliwia użytkownikom na całym świecie współpracę przy danym projekcie. Wszystkie dane dotyczące projektu są dostępne online i można z nich korzystać w czasie rzeczywistym.

Ciągły rozwój oprogramowania PERI CAD umożliwia ponadto tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych, trójwymiarowych modeli deskowań. System CAD jest wykorzystywany zarówno przez inżynierów techniki zastosowań PERI, jak i przez klientów PERI.

W 2012 r. PERI wprowadziła na rynek kolejną innowację w dziedzinie sterowania procesami budowlanymi. Portal internetowy myPERI ułatwia klientom PERI optymalizację procesów na placu budowy oraz zapewnia całodobowy dostęp do obszernej bazy danych związanych z określonym projektem.
Celem tych wszystkich innowacji PERI jest całkowita integracja rozwiązania deskowań i rusztowań w przyszłych symulacjach 5D.

Zastosowanie technologii BIM w procesie budowlanym

Zorientowana procesowo technologia projektowania 5D stwarza nowe, innowacyjne warunki ramowe i możliwości w budownictwie. W projektowaniu 5D powszechnie stosowana technologia modelowania informacji o budynku („Building Information Modelling“ – BIM) zostaje wzbogacona o kluczowe informacje dotyczące przebiegu budowy. Jest to technologia z powodzeniem stosowana w innych gałęziach przemysłu, a teraz zaczyna być coraz częściej wykorzystywana również w budownictwie. Ma ona na celu stworzenie ciągłego, cyfrowego łańcucha zależności począwszy od projektowania, przez budowę, aż po eksploatację konstrukcji budowlanej. Dzięki temu, już we wczesnych etapach projektu, można szybko ocenić wpływ różnych, alternatywnych działań na koszty, terminy i jakość realizowanego projektu.

Więcej informacji na: oficjalnej stronie internetowej inicjatywy 5D.

Contact Person 
Jochen Köhler
+49 (0) 7309.950-4900
Send an e-mail