You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Usługi PERI oferowane na różnych etapach projektu

Usługi PERI są dopasowane do etapów realizacji projektu po stronie klienta. Na każdym etapie oferujemy usługi w zakresie deskowań i rusztowań, które przynoszą naszym klientom korzyści ekonomiczne i pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na fachowe, terminowe i bezpośrednie wsparcie doradcy PERI - niezależnie od skali przedsięwzięcia. 

Faza ofertowania

Usługi doradcze PERI

 • Analiza wymagań wykonawcy
 • Propozycja rozwiązań z uwzględnieniem materiału dostępnego u klienta oraz opcji kupna lub dzierżawy
 • Opis świadczonych usług

Przygotowanie produkcji

Usługi inżynieryjne PERI

 • Projekt oferty i plan realizacji projektu
 • 3D / 5D projektowanie technologiczne z symulacją przebiegu robót
 • Weryfikowalne obliczenia statyczne
 • Zestawienia elementów
 • Dokumentacja szkoleniowa

Faza realizacji projektu

Usługi projektowe PERI

 • Całodobowy dostęp dzięki aplikacji myPERI
 • Codzienne raporty z budowy
 • Pierwomontaż deskowania
 • Transport materiału
 • Wsparcie instruktora
 • Koordynacja budowy
 • Logistyka
 • Controlling
 • Kontrola jakości

Zakończenie budowy

Usługi PERI

 • Dostęp do faktur dzięki aplikacji myPERI 
 • Naprawa materiału klienta