You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT do mostów o konstrukcji zespolonej

Informacje ogólne

Opis techniczny

W konstrukcjach zespolonych materiały budowlane są wykorzystywane zgodnie z ich specyficznymi właściwościami. Elementy stalowe służą do przenoszenia sił rozciągających, natomiast elementy żelbetowe przenoszą siły ściskające.

Pierwszy etap budowy polega na umieszczeniu w odpowiedniej pozycji stołków stalowych o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym. Następnie na górnym pasie stalowego dźwigara umieszcza się wózek do obiektów zespolonych, na którym montuje się deskowanie wspornika mostu. W zależności od długości mostu, wózek przemieszcza się na kolejne sekcje betonowania metodą skokową, albo, w przypadku wykorzystania dwóch wózków, pierwszy z wózków przemieszcza się do przodu o dwie sekcje, a drugi zamyka powstałą lukę.

Krótsze przeprawy wymagają bardziej opłacalnego rozwiązania deskowań, gdyż zastosowanie deskowania przejezdnego, ze względu na krótkotrwałe wykorzystanie materiału, jest nieekonomiczne. W takim przypadku wykorzystuje się specjalne rozwiązania rusztowań z pomostami.

Metoda deskowania

Deskowanie montowane na wózku do obiektów zespolonych składa się z elementów deskowania dźwigarowego. Dolna krawędź wspornika mostu zazwyczaj tworzy równą, nachyloną powierzchnię, więc elementy deskowania mogą mieć stosunkowo prostą budowę.

Dużo większe wymagania muszą spełnić urządzenia podpierające deskowanie, czyli wózek bądź pomosty wspornikowe. Urządzenie podpierające deskowanie musi posiadać możliwość regulacji nachylenia wsporników mostu oraz nachylenia mostu w kierunku poprzecznym i podłużnym.


Wózek do obiektów zespolonych

Podstawą wózka jest podłużna kratownica z dźwigarami HD 200. Jej długość można dopasować modułowo.

Krzyżulce składają się w całości z elementów zestawu VARIOKIT, dzięki czemu można kratownicę idealnie dopasować do wymiarów budowli.

System VARIOKIT umożliwia dowolne dobranie strefy wpływu krzyżulców. Pozwala to zoptymalizować wykorzystanie materiału pod względem statycznym i stworzyć jak najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Wózek porusza się na ciężkich rolkach, które są zamontowane do stalowego dźwigara na stołkach. Ponieważ rolki mają łożyska skrętne, wózek może bez problemu pokonywać ciasne zakręty.


Pomost wspornikowy

Pomosty wspornikowe montuje się zgodnie z geometrią budowli wykorzystując standardowe elementy zestawu inżynieryjnego VARIOKIT.

Wzbogacając zestaw VARIOKIT o niewielką liczbę elementów ściągowych uzyskano szereg rozwiązań dzierżawnych przeznaczonych do najróżniejszych rodzajów zastosowania. Przykładowo, ściągi można obsługiwać „od dołu“ lub „od góry“.

Zgodnie z koncepcją systemu VARIOKIT, dobierając odpowiednią strefę wpływu można optymalnie wykorzystać możliwości statyczne elementów konstrukcyjnych i tworzyć jak najbardziej ekonomiczne rozwiązania.

Masz pytanie?

Z przyjemnością na nie odpowiemy lub prześlemy dodatkowe informacje.

Skontaktuj się z nami.

Pobierz pdf