You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Wózek nawisowy VBC

Rozwiązanie PERI przeznaczone do betonowania wspornikowego to kombinacja ramy wysokonośnej, skonstruowanej z lekkich profili stalowych  i standardowych elementów  systemu VARIOKIT.
Główną trudnością przy tym projekcie była niesymetryczna długość sprężanych poprzecznie, użebrowanych wsporników estakady, które wykazywały zmienną szerokość na długości mostu. Rozwiązanie wózka nawisowego VARIOKIT spełniło wszystkie wymagania projektu.
Dzięki zoptymalizowanym elementom konstrukcyjnym wózek nawisowy umożliwia betonowanie segmentów o długości do 5,75 m. Dodatkowo wykorzystywane są elementy systemowe VARIOKIT. Dzięki nim PERI uzyskała maksymalne możliwości dopasowania systemu do różnych przekrojów mostów.
Podczas budowy mostu autostradowego w pobliżu Tarnowa, dzięki łatwemu w obsłudze rozwiązaniu mechanicznemu ekipa wykonawcza osiągnęła 4–5-dniowe cykle realizacji robót. Jednocześnie spełniono wymogi dopuszczające bardzo małą tolerancję w zakresie zmiennego przekroju mostu.
Kompatybilność wózka nawisowego z rusztowaniem modułowym PERI UP umożliwia tworzenie modułowych pomostów roboczych i dojść do wszystkich obszarów wykonywania robót w ramach jednego, kompleksowego rozwiązania projektowego PERI. Minimalnym nakładem pracy ekipa wykonawcza może za pomocą prostych elementów łączących połączyć rusztowanie modułowe ze standardowymi elementami konstrukcyjnymi VARIOKIT.

Informacje ogólne

Wózek nawisowy PERI VARIOKIT do betonowania wspornikowego to kombinacja  wysokonośnej ramy przenoszącej obciążenia, skonstruowanej z lekkich profili stalowych , z elementami standardowymi systemu VARIOKIT tworzącymi deskowania, rusztowania robocze i platformy, a także umożliwiającymi dopasowanie do geometrii przekroju.

Indywidualnie dopasowane rozwiązanie
Możliwość zoptymalizowanego pod kątem obciążeń dopasowania do zmian geometrii przekroju.

Łatwe użycie
Wydajna obsługa dopasowana do warunków budowy dzięki standardowym elementom modułowym.

Bezpieczeństwo
Modułowe pomosty robocze i dojścia do wszystkich obszarów wykonywania robót za pośrednictwem kompatybilnych systemów rusztowań.


Dane techniczne

Wózek nawisowy przenosi obciążenie świeżej mieszanki betonowej na konstrukcję podporową i transportuje deskowanie z jednej sekcji betonowania na drugą. Rozwiązanie deskowań bazuje na elementach dźwigarowego deskowania ściennego VARIO, co umożliwia dopasowywanie do zmieniającego się przekroju skrzynkowego ustroju nośnego.

  • Sekcje betonowania o ciężarze do 270 t przy zastosowaniu standardowym z dwiema ramami głównymi
  • Sekcje betonowania o długości do 5,75 m
  • Maksymalne możliwości dopasowania do nachylenia ustroju nośnego w kierunku poprzecznym i podłużnym
  • Możliwość zastosowania na łukach 
  • Zoptymalizowany ciężar dzięki maksymalnemu wykorzystaniu wytrzymałości materiału
  • Precyzyjne wymiary betonowanych przekrojów dzięki możliwości samodzielnego wyregulowania za pomocą zintegrowanej hydrauliki
  • Wszystkie moduły można wykorzystać ponownie bez dodatkowej obróbki

Pobierz pdf