You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most MD-7 w ciągu drogi ekspresowej S7, Kraków

Opis projektu

Lokalizacja: Kraków, Polska

Nowa, imponująca przeprawa przez Wisłę powstaje po wschodniej stronie stolicy Małopolski w ramach drogi ekspresowej S7. Droga będzie pełnić funkcję obwodnicy Krakowa, prowadząc ruch tranzytowy z północy do autostrady A4. 

Dwunitkowy most wantowy MD-7

 • długość całkowita 700 m, 11 przęseł
 • podwieszone przęsło nurtowe długości 200 m
 • stalowe podłużnice z pomostem z płyt filigran
 • 4 pylony o wysokości 63 m w kształcie litery A
 • ramiona pylonów prowadzone po łuku o przekroju prostokątnym zwężającym się ku górze
 • przekrój ramion skrzynkowy do 2/3 wysokości, powyżej pełny

Wymagania

 • Terminowość dostaw przy napiętym harmonogramie
 • Utrzymanie założonego budżetu realizacji robót żelbetowych
 • Pewność i bezpieczeństwo rozwiązań konstrukcji deskowań i rusztowań
 • Wykonanie pierwomontaży skomplikowanych elementów
 • Maksymalizacja wymiarów sekcji betonowania
 • Minimalizacja pracy żurawia – samoczynne wspinanie deskowań
 • Minimalizacja kosztów montażu na placu budowy

Klient

Strabag Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Gwarancja dostaw wymaganego potencjału sprzętu wysokiej jakości
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
 • Eliminacja montażu skomplikowanych elementów na placu budowy dzięki usłudze pierwomontażu w centrach logistycznych PERI
 • Niskie nakłady robocze na montaż i obsługę systemów PERI
 • Doradztwo biura technicznego PERI na każdym etapie budowy
Zdjęcie: Bernadetta Cukrowicz-Brożyna, Kierownik Robót, STRABAG
Bernadetta Cukrowicz-Brożyna
Kierownik Robót

Sposób rozwiązania deskowania pylonu zaproponowany przez PERI przyczynił się w znacznym stopniu do realizacji tego projektu. Deskowanie doskonale dopasowuje się do zmieniającego się przekroju poprzecznego ramion pylonu oraz zmiany ich pochylenia.
​Dzięki bezpiecznej i wygodnej pracy z samoczynnie wspinającym się deskowaniem PERI RCS uzyskuje się wysoką wydajność pracy.

Zdjęcie: Krystian Kot, Kierownik Robót, STRABAG
Krystian Kot
Kierownik Robót

Rozwiązanie PERI

 • Kompletne rozwiązanie materiałowe, technologiczne i logistyczne z doradztwem na placu budowy
 • Pełne dostosowanie rozwiązania do założonego budżetu
 • Duże jednostki deskowań VARIO do formowania ustrojów nośnych estakad dojazdowych zapewniające wydajne przestawianie dużych segmentów na kolejne przęsła
 • Wydajne wznoszenie pylonów za pomocą deskowań zintegrowanych z pomostami samoczynnego wspinania RCS z możliwością pracy w łuku i ze zmienną geometrią
 • Tygodniowy cykl wykonania segmentów pylonów o wysokości 4,2 m
 • Optymalne rozwiązanie podparcia ustrojów nośnych za pomocą wież VST, ST 100 i HD 200