You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Muzeum Śląskie

Opis projektu

Lokalizacja: Katowice, Polska

 • Jest to nowoczesna konstrukcja zaprojektowana przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, zakłada maksymalne wykorzystanie przestrzeni znajdującej się pod powierzchnią ziemi, a tym samym niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz.
 • Główną częścią kompleksu architektonicznego Muzeum Śląskiego stanowi siedmiokondygnacyjny  budynek, w którym aż 3 poziomy znajdują się pod ziemią.
 • Obiekt posiada trzy kondygnacyjny garaż z 232 stanowiskami parkingowymi.
 • Zrewitalizowane zostały dwa pokopalniane obiekty: dawny budynek maszynowni, zaadaptowany na kawiarnię/restaurację oraz Magazyn odzieży - obecnie siedziba Centrum Scenografii Polskiej.
 • Powieżchnia użytkowa wynosi ok 25 tys. m2, a  powierzchnia wystawiennicza 6 tys. m2.

Wymagania

 • Bardzo dobrej jakości betony architektoniczne
 • Wysokie wymagania co do sklejki
 • Wykonanie bardzo wyskokich stropów

Klient

Budimex S.A.

Korzyści dla klienta

 • Wykonanie betonów architektonicznych przy użyciu deskowania TRIO
 • Ekonomiczne wykonanie wysokich stropów przy użyciu wież MULTIPROP
 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby żurawi
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Ograniczona liczba transportów
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
 • Transparentny system rozliczeń podwykonawców
Piotr Rowinski
Kierownik Budowy

Od dwudziestu lat pracy w wykonawstwie korzystam z deskowań i rusztowań systemowych PERI. Przy wyborze dostawcy każdy generalny wykonawca kieruje się jakością i kompletnością. Te wymagania spełnia PERI. Oprócz zalet systemów cenie sobie bardzo dobrą współpracę z ekipa PERI

Rozwiązanie PERI

 • Deskowanie TRIO, umożliwiające wykonanie ścian w jakości betonów architektonicznych
 • Sklejka Peri Fin Ply gwarantująca bardzo wysoką jakość betonów architektonicznych
 • Deskowanie jednostronnych ścian o wysokości 8,1m przy użyciu Kozłów Oporowych SB
 • Podpory MULTIPROP, umożliwiające wykonywanie bardzo wysokich stropów w sposób ekonomiczny
 • Rusztowanie PERI UP ROSETT, umożliwiające wykonanie platform roboczych i przekształcenie ich na rusztowania podporowe wysokich stropów z belkami