You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Apartamentowiec Rolna 35

Opis projektu

Lokalizacja: Poznań, Polska

 • Obiekt złożony z 2 budynków: 5 kondygnacji nadziemnych, wspólny garaż podziemny; geometria bryły prostopadłościenna; wymiary w planie: 64x65 m; wysokość: 18,5 m
 • Stropy monolityczne, belkowo-płytowe, kondygnacje nadziemne z obwodową belką krawędziową
 • Część podziemna budynku przylegająca do wcześniejszego etapu inwestycji

Wymagania

 • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy
 • Sprawna i bezpieczna realizacja belek krawędziowych
 • Efektywna rotacja sprzętem – ograniczenie ilości kompletów deskowań na placu budowy

Klient

BUDIMEX S. A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie realizacji
 • Zmniejszenie zużycia drewna budowlanego dzięki wykorzystaniu kompletnych systemów BHP
 • Niezawodność dostaw wymaganego potencjału deskowań na plac budowy
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy

Rozwiązanie PERI

 • Platforma betoniarska TRIO 120x270, jako wariant atrakcyjny zarówno pod kątem montażu jak i poziomu bezpieczeństwa
 • Siatki zabezpieczające PROKIT jako zabezpieczenie krawędzi deskowania stropowego oraz element uzupełniający dla deskowań ścian i słupów
 • Kozły oporowe SB pozwalające na bezpieczną i szybką realizację prostych ścian jednostronnych
 • Systemy AW i UZ w połączeniu z deskowaniem DOMINO pozwoliły na wypracowanie sprawnej techniki wykonania zewnętrznych belek krawędziowych
 • Efektywna współpraca z Wykonawcą na rzecz optymalnego doboru zestawów deskowań