You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Centrum Cyklotronowe Bronowice

Opis projektu

Lokalizacja: Bronowice, Polska

 • Obiekt o konstrukcji żelbetowej: powierzchnia zabudowy 1013 m² wysokość całkowita 7,5 m
 • Ściany monolityczne o grubości od 3,0 m do 5,0 m
 • Stropy monolityczne o grubości od 2,6 m do 4,2 m

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie ścian i stropów o dużej zmienności geometrycznej
 • Podparcie stropów przenoszące bardzo duże obciążenia nawet do 110 kN/m²
 • System ściągowy zapewniający wodoszczelność oraz zabezpieczający przed promieniowaniem Röntgenowskim.

Klient

STRABAG Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie zaawansowania
 • Wykonanie prac zgodnie z wysokimi wymaganiami technologicznymi Projektanta
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy
Jacek Kudła
Kierownik budowy

Współpracując z PERI osiągnęliśmy sukces na trudnym i wymagającym obiekcie. Przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniły płynną realizację budowy. Współpraca z PERI gwarantowała terminowe wykonawstwo przy zachowaniu bezpiecznych stanowisk pracy.

Rozwiązanie PERI

 • Wysokonośne sztywne ramowe deskowanie ścienne TRIO umożliwiające betonowanie ścian o grubości do 5,0 m z zachowaniem wysokich wymogów związanych z prostoliniowością ścian
 • Stosowanie wielkowymiarowych płyt deskowaniowych 2,4 x 2,7 m przez co ogranoczona została ilość ściągów i przejść wodoszczelnych.
 • Zastosowanie systemu ściągowego SK odpornych ogniowo , wodoszczelnych oraz zabezpieczającym przed promieniowanie Röntgenowskim
 • Aluminiowe podpory MULTIPROP przenoszące obciążenia nawet do 90 kN na podporę
 • Deskowanie stropowe MULTIFLEX  w połączeniu z ryglami stalowymi SRU jako dźwigary główne.