You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, Gdańsk

Opis projektu

Lokalizacja: Gdańsk, Polska

Zakład termicznego przekształcania odpadów będzie źródłem energii elektrycznej i cieplnej oraz elementem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami dla miasta Gdańsk oraz 34 ościennych gmin.
Duża liczna obiektów tj: bunkier zasypowy, hala rozładunkowa, budynek kotła i oczyszczalni spalin, budynek elektryczny i sprężarkowni, budynek turbiny i generatora, budynek obsługowy, magazyn i warsztat, zbiorniki i pompownia p.poż.
Żelbetowa konstrukcja bunkra zasypowego charakteryzuje się stropami znajdującymi się na dużej wysokości (~22 m) oraz ścianami wysokimi występującymi na stropie wspornikowym bunkra  (~18 m).
Całkowita wysokość budynku to ~38 m.
 

Wymagania

 • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy.
 • Niezakłócone dostawy dużego potencjału deskowań, rusztowań i konstrukcji podporowych.
 • Szybka i bezpieczna realizacja stropów o poziomie podparcia przekraczającym 21 m.
 • Zapewnienie rozwiązań dla wykonywania ścian wysokich na pomostach ze zintegrowanym deskowaniem ściennym. Konieczne ograniczenie zaangażowania żurawia.

Klient

Inwestor: Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: Konsorcjum Webuild, Termomeccanica Ecologia, Tiru  
Wykonawca robót ziemnych i żelbetowych: AGMA Sp. z o.o. Sp. k.

Korzyści dla klienta

 • Pełne wsparcie biura technicznego PERI na każdym etapie realizacji.
 • Systemy i rozwiązania PERI umożliwiające wykonanie skomplikowanych konstrukcji żelbetowych.
 • Sprawna obsługa logistyczna wraz z dostępnością materiału gwarantująca częste dostawy ze względu na duże zapotrzebowanie budowy. 
 • Bezpieczne i oszczędne rozwiązania wielu trudnych elementów konstrukcyjnych. 
 • Samoczynne wspinanie pomostów RCS z deskowaniem.
 • Zaprojektowanie oraz montaż indywidualnych paneli VARIO, umożliwiły skrócenie czasu deskowania na budowie.
   
Robert Andrzejczak, Prezes Zarządu, Agma
Robert Andrzejczak
Prezes Zarządu, Agma

Budowa charakteryzuje się dużą liczbą obiektów, gdzie w sposób skoordynowany należało dostarczać duży potencjał deskowań i rusztowań. Kolejnym wyzwaniem przy realizacji tego typu obiektów jest zachowanie bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa pracy. PERI zagwarantowało nam sprawną obsługę logistyczną oraz bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania wielu trudnych konstrukcyjnie elementów.

Mateusz Andrzejczak, Kierownik Robót, Agma
Mateusz Andrzejczak
Kierownik Robót, Agma

Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych nie była łatwym zadaniem. Dlatego po raz kolejny postawiliśmy na sprawdzonego partnera – PERI. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez specjalistów PERI mogliśmy bezpiecznie i szybko zrealizować żelbetową konstrukcję bunkra zasypowego, który charakteryzuje się bardzo wysokimi stropami o wysokości ok 22 m.

Kamil Pączkowski, Kierownik Robót, Agma
Kamil Pączkowski
Kierownik Robót, Agma

Zaproponowany przez PERI pierwomontaż systemu VARIO pozwolił na znaczne skrócenie czasu deskowania na budowie oraz zredukowanie do minimum konieczności użycia żurawia. To oczywiście przełożyło się na znaczne oszczędności zarówno czasu jak i pieniędzy.

Rozwiązanie PERI

 • Wieże wysokonośne VST pozwoliły na przeniesienie dużych obciążeń konstrukcji żelbetowej hali bunkra(strop + ściana wysoka h=17.65 m). Wysokość wież VST ~21 m.
 • Kratownice wysokonośne VRB zagwarantowały bezpieczne przeniesienie obciążeń od stropu, belki obwodowej oraz ściany wysokiej, przy jednoczesnym uniknięciu kolizji z istniejącymi instalacjami  nowobudowanych obiektów.
 • Zastosowanie systemu HD 200 (bramka instalacyjna), pozwoliło zapewnić dodatkową przestrzeń dla prac montażowych.
 • Wieże podporowe PERI UP zagwarantowały bezpieczne przeniesienie obciążeń ze stropu,
 • znajdującego się około 22 m nad poziomem terenu.
 • System szynowego wspinania RCS - pomosty robocze ze zintegrowanym deskowaniem: Pomosty RCS-L na ścianach pełnych 
  Pomosty RCS-C na ścianach z otworami
 • Zaprojektowanie oraz montaż indywidualnych paneli VARIO