You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prime Corporate Center

Opis projektu

Lokalizacja: Warszawa, Polska

 • Wysokość do dachu 83 m, całkowita 96 m
 • Trzon wykonywany z wyprzedzeniem
 • Stropy: monolityczne, sprężane, na planie prostokąta – od 9 kondygnacji zmiana geometrii

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie trzonów wykonywanych z wyprzedzeniem
 • Maksymalnie 5 dniowy cykl wznoszenia kondygnacji nadziemnych
 • Zapewnienie odpowiedniej do sprężania przestrzeni roboczej poza obrysem stropów równej 1,2 m

Klient

Warbud S.A.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót przy użyciu ograniczonej liczby żurawi
 • Optymalna liczba pracowników na budowie
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w centrum miasta, w każdych warunkach atmosferycznych
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla Wykonawcy

Rozwiązanie PERI

 • System pomostów roboczych RCS-CB wraz z deskowaniem TRIO umożliwiający bezkolizyjny transport prefabrykowanych siatek zbrojenia ściennego
 • Kombinacja systemu osłon przeciwwiatrowych RCS-P z lekkim deskowaniem stropowym SKYDECK gwarantująca bezpieczne sprężanie oraz wykonanie zastawek czołowych stropów
 • Łatwy w transporcie system wież MULTIPROP zapewniający stabilne oparcie dla belek prefabrykowanych
 • Uniwersalne deskowanie słupowe VARIO umożliwiające ekonomiczne wykonanie słupów
 • Systemowe rozwiązania BHP zapewniające pełne bezpieczeństwo oraz wysokie tempo robót