You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Spalarnia odpadów PGE w Rzeszowie

Opis projektu

Lokalizacja: Rzeszów, Polska

W przemysłowej dzielnicy Rzeszowa powstaje nowoczesna spalarnia odpadów PGE, która zastąpi obecne kotły węglowe. Będzie głównym źródłem energii i elementem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami dla miasta.

Inwestycja obejmuje budynek administracyjny i główny, którego najistotniejszą część stanowi bunkier o wymiarach 26 m x 62 m i wysokość 42 m. 

Skomplikowana geometrycznie, żelbetowa konstrukcja bunkra charakteryzuje się wysokimi ścianami z pionowymi i poziomymi elementami usztywniającymi oraz stropami belkowo-płytowymi i wspornikowymi.

Wymagania

 • Wysokie standardy bezpieczeństwa pracy
 • Szybkie tempo realizacji ścian z wykorzystaniem systemu wznoszącego
 • Efektywna rotacja sprzętu – ograniczenie ilości kompletów deskowań na placu budowy
 • Zapewnienie odpowiedniej jakości powierzchni wykonanych elementów
 • Doświadczenie w zakresie realizacji obiektów przemysłowych
 • Bieżąca kontrola kosztów dzierżawy sprzętu

Klient

Generalny wykonawca: Konsorcjum Termomeccanica Ecologia i Astaldi

Wykonawca konstrukcji żelbetowej: Agma Sp. z o. o.

Korzyści dla klienta

 • Dotrzymanie napiętego harmonogramu robót
 • Wysoka wydajność wznoszenia wysokich ścian bunkra dzięki zastosowaniu systemu pomostów RCS
 • Oszczędność czasu dzięki prefabrykacji pomostów RCS
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac na każdym etapie realizacji
 • Zmniejszenie zużycia drewna budowlanego dzięki wykorzystaniu kompletnych systemów BHP
 • Niezawodność dostaw wymaganego potencjału deskowań na plac budowy
 • Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania deskowań dla brygad wykonawczych
 • Pełne wsparcie biura technicznego PERI na każdym etapie realizacji
Robert Andrzejczak
Robert Andrzejczak
Prezes Zarządu AGMA Sp. z o.o

W ostatnich latach moja firma wyspecjalizowała się w budowie tak skomplikowanych obiektów i obecnie realizujemy kompleksowe roboty budowlane już dla 3 spalarni w Polsce. Potrzeba skoordynowania robót budowlanych z robotami instalacyjnymi procesów spalania wymagała ciągłej koordynacji projektu wykonawczego z rysunkami technologicznymi deskowań – szczególnie w przypadku realizacji stropu bunkra i konieczności obejścia realizowanych równolegle kotłów spalania odpadów. Wybór PERI jako kompleksowego dostawcy deskowań na tak dużej i skomplikowanej budowie był oczywisty. „Szczyt” zapotrzebowania na deskowania stropu bunkra przy jednoczesnych zwrotach materiału z innych obiektów spowodował, że tylko w ciągu dwóch tygodni przewinęło się przez budowę ponad 50 aut z deskowaniami i rusztowaniami. Dla logistyki PERI nie stanowiło to żadnego problemu.

Rozwiązanie PERI

 • System pomostów wznoszących RCS pozwalający na szybką realizację ścian wysokich
 • Zastosowanie wież ST 100 jako optymalnego pod kątem czasu realizacji, rozwiązania dla wysokiego podparcia belek i płyt stropowych
 • Bramka technologiczna oparta na wysokonośnych wieżach VST, umożliwiająca prace montażowe przy instalacji spalania
 • Siatki PROKIT jako zabezpieczenie krawędzi deskowania stropowego oraz element uzupełniający dla deskowań ścian i słupów
 • Kompletne rozwiązanie materiałowe, technologiczne i logistyczne z doradztwem na placu budowy
 • Efektywna współpraca z wykonawcą na rzecz optymalnego doboru zestawów deskowań