You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obiekt MS-19, droga ekspresowa S-61, Łomża

Opis projektu

Lokalizacja: Łomża, Polska

 • Dwujezdniowy most w ciągu drogi ekspresowej S61w formie ustroju skrzynkowego.
 • Jednoczesna praca 5 trawelerów PERI VBC.
 • 14 sekcji betonowania nawisowego na każdej podporze w jedną stronę.

Wymagania

 • Bezpieczne wykonanie prac betoniarskich.
 • Wykonanie ustroju nad rzeką Narew bez ingerencji w podłoże.
 • Dotrzymanie tygodniowego cyklu betonowania jednej sekcji. 
 • Powrót urządzenia do podpory startowej w celu przełożenia na drugą nitkę mostu. 
 • Zapewnienie ciągłości wykonania prac żelbetowych.

Klient

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR

Korzyści dla klienta

 • Bezpieczeństwo wykonywania prac w każdych warunkach atmosferycznych oraz brak ingerencji w podłoże.
 • Możliwość betonowania przy pomocy urządzenia nawisowego w jednym cyklu segmentów o długości 5,0 m.
 • Szybka i bezpieczna rektyfikacja deskowań dzięki odpowiedniemu połączeniu deskowań wsporników i środników, oraz dużej sztywności urządzenia nawisowego PERI VBC.
 • Bezpieczny dostęp do sprężania podłużnego obiektu.
 • Pewność dostaw wymaganego potencjału deskowań i rusztowań na budowę.
 • Wsparcie techniczne dla klienta bezpośrednio na placu budowy.
Kierownik Robót, Intercor
Jakub Dziura
Kierownik Robót

Znajdujemy się na budowie drogi ekspresowej S61 w miejscowości Łomża. Jest to obiekt MS19 przez rzekę Narew. Most ma 1200 m długości. Zajmujemy się budową przęseł nurtowych. Przęsła budowane są metodą wózków nawisowych - PERI VBC. Wybór wózka nawisowego pozwala przekraczać przeszkody dużą rozpiętością przęseł bez konieczności budowania podpór (rusztowań) tymczasowych.

Rozwiązanie PERI

 • Zastosowanie wózka nawisowego PERI VBC umożliwiło przekroczenie rzeki Narew bez ingerencji w podłoże.
 • Dzięki zastosowaniu wózka nawisowego z hydraulicznym systemem przejazdu i automatycznego rozdeskowania utrzymano zakładany tygodniowy cykl betonowania.
 • Duża sztywność podłużna jak i poprzeczna urządzenia nawisowego pozwoliła na dokładne wykonanie ustroju i bezpieczne sprężanie. 
 • Dzięki zastosowaniu  paneli deskowań VARIO  wraz z systemami BHP możliwe było bezpieczne i szybkie  wykonywanie prac betoniarskich.