You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most MA44, nad Kwisą

Opis projektu

Lokalizacja: Golnice, Polska

Zakończono przebudowę drugiej jezdni dawnej DK18 na ostatnim 20-kilometrowym odcinku od granicy z Niemcami do węzła Golnice. Droga prowadząca z Wrocławia do Berlina nazywana "najdłuższymi schodami Europy" przeszła do historii. Dziś kierowcy jeżdżą nową 2-jezdniową autostradą A18 o długości 70 km, posiadającą dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach tego zadania powstał nowy most MA44 nad rzeką Kwisą.
 

Wymagania

Dwuprzęsłowy obiekt w przekroju dwubelkowy o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Rozpiętość każdego przęsła wynosi 44 m a szerokość przeszkody, rzeki, wynosi około 24 m.

Klient

Generalny Wykonawca: Kobylarnia S.A.
Klient PERI: STANEX Sp. z o.o.

Korzyści dla klienta

Zastosowane systemy dzięki ich technicznym możliwościom spełniły oczekiwania budowy zarówno w zakresie wymagań, jak i potrzeb realizacji. Bliska współpraca z kadrą budowy zaowocowała ekonomicznymi rozwiązaniami przynoszącymi wymierne oszczędności oraz dotrzymanie napiętego harmonogramu. Zmontowane kratownice HD o długościach 12 m, dostarczono bezpośrednio na budowę, jako gotowe do scalenia i wbudowania w deskowanie przęsła, co w połączeniu z zaplanowanymi dostawami zapewniło płynny przebieg prac budowlanych.
 

Mateusz Bednarz
Kierownik Robót Mostowych Stanex Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w wykonywaniu konstrukcji żelbetowych. W tym projekcie stosujemy rozwiązania deskowania przy użyciu systemowych kratownic. Prace montażowe na hali w PERI wypracowały oszczędności, a zaplanowane dostawy kratownic na teren budowy zapewniły płynny przebieg prac budowlanych.

Stanisław Kopaczek
Przedstawiciel techniczno-handlowy, PERI Polska

Jesteśmy dzisiaj na betonowaniu obiektu MA44. Każde takie zadanie opiera się na bardzo skomplikowanym wyliczeniu  technologicznym. Obiekt ten będzie betonowany od godz.: 6:00 do godz.: 2:00 w nocy. Zostanie wlane około 980 metrów sześciennych betonu.

Marcin Gołąb
Technolog, PERI Polska

Obiekt MA44 to 2-przesłowy obiekt mostowy o przekroju 2-belkowym. Rozpiętość każdego przęsła wynosi 44 m, przy czym w przęśle drugim mamy rzekę Kwisę o szerokości około 24 m. W przęśle AB zastosowałem rusztowanie podporowe na płytach drogowych. W przęśle BC podobnie, z tym że nad rzeką Kwisą zastosowałem systemowe kraty o rozpiętości 24 m. Podejmując każde nowe wyzwanie, zdobywamy doświadczenia, które przynoszą korzyści naszym klientom przy każdej realizacji, niezależnie od jej wielkości i potrzeb.

Rozwiązanie PERI

Deskowania ścienne TRIO dla elementów podpór pionowych. Kształt przekroju ustroju nośnego uzyskano przy zastosowaniu elementów z zestawu inżynierskiego VARIOKIT. W przęśle nad gruntem stałym zastosowano podbudowę deskowania z lekkich rusztowań podporowych PERI UP Flex oraz ST 100, a nad rzeką użyto kratownice PERI HD o rozpiętości 24 m, oparte na podwalinach z elementów systemu HD 200.