You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

The FOUR
Frankfurt nad Menem, Niemcy
 
Przegląd rozwiązań dla budownictwa wysokościowego
 
Przegląd rozwiązań dla budownictwa wysokościowego
 
Pionier w branży od ponad 50 lat

Możemy pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem w technologii wspinania. Rozwój pierwszego rozwiązania wspinającego PERI rozpoczął się w kwietniu 1972 roku od patentu PERI nr DE 2217 584. Podczas budowy Dresden Bank w Mannheim w 1972 roku po raz pierwszy połączyliśmy duże elementy deskowań z pomostami wspinającymi. Od tego czasu wiele się wydarzyło, ponieważ nasi inżynierowie zawsze dążą do lepszych rozwiązań. Dowiedz się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach wspinających i ich różnorodnych zastosowaniach.

Doradztwo techniczne na najwyższym poziomie

Deskowania, rusztowania i doradztwo techniczne od jednego dostawcy

Dostarczamy nie tylko technologię wspinania. We współpracy z naszymi spółkami córkami oferujemy kompleksowe portfolio usług dla budownictwa wysokościowego na całym świecie. W zależności od zastosowania i wymagań, tworzymy indywidualny pakiet deskowań i rusztowań od jednego dostawcy. Cecha szczególna: nasze systemy formujące i rusztowania można łatwo połączyć ze sobą w celu uzyskania wysokiego poziomu wydajności i bezpieczeństwa. Naszą ofertę optymalnie uzupełniają kompleksowe usługi inżynieryjne i usługi cyfrowe.

Dowiedz się więcej o naszych kompleksowych rozwiązaniach

Odpowiedni pakiet dla Twojego projektu

Climbing systems
With our climbing systems you are always on the safe side. They are used for the construction of vertical and also inclined elements at great heights, for example for cores and walls. Depending on your individual project requirements, various systems are available to grow your buildings upwards either with or without a crane, using hydraulic units.

Systemy wspinania

Dzięki naszym systemom wspinania zawsze jesteś po bezpiecznej stronie. Są one wykorzystywane do budowy pionowych i nachylonych elementów na dużych wysokościach, na przykład trzonów i ścian. W zależności od indywidualnych wymagań projektu, dostępne są różne systemy wspinające do wznoszenia budynków z pomocą żurawia lub bez niego, przy użyciu jednostek hydraulicznych.

Osłony zabezpieczające

Dzięki naszym osłonom zabezpieczającym można całkowicie odgrodzić  krawędzie stropów na wyższych kondygnacjach wieżowca. Minimalizuje to ryzyko upadku i chroni personel przed spadającymi przedmiotami i silnym wiatrem. Nasze osłony zabezpieczające są dostępne w różnych wariantach, aby zapewnić optymalną ochronę w zależności od wymagań placu budowy.

Climbing protection panels
With our climbing protection walls, you can completely enclose fall edges of the upper floors of a high-rise building. This minimises fall hazards and protects the personnel from falling objects and strong winds at all times. Our climbing protection walls are available in different variants to ensure optimal protection depending on construction site requirements.
Large slab tables
Our slab table solutions offer you maximum safety, especially at slab edges, and allow for fast forming times, particularly for large slab areas. We deliver the slab tables prefabricated and as assembled units to the construction site.

Duże stoły stropowe

Nasze rozwiązania w zakresie stołów stropowych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, zwłaszcza na krawędziach stropów, i umożliwiają szybki czas formowania, szczególnie w przypadku dużych powierzchni. Dostarczamy  zmontowane i gotowe do użytku stoły stropowe na plac budowy.

Rozwiązania formujące

Ponadto oferujemy kompleksowe, dostosowane do potrzeb portfolio deskowań ściennych, stropowych i słupowych. Dzięki naszym systemom, wyposażonym w zintegrowane zabezpieczenia BHP, personel na budowie jest optymalnie chroniony przez cały czas.

Formwork solutions
In addition, we offer you a comprehensive, demand-oriented portfolio of wall, slab and column formwork. With our safety systems and safety features already integrated in the formwork systems, your site personnel are optimally protected at all times.
Safety solutions
An important part of each of our solutions is a project-specific safety concept that ensures safe construction site operations, especially when working at great heights. Comprehensive fall protection, protection against the effects of weather and high wind speeds, and instruction of personnel at the start of and during the construction project are a matter of course for us.
Photo: Marcel Steinbach

Bezpieczeństwo

Ważną częścią każdego z naszych rozwiązań jest właściwa dla danego projektu koncepcja bezpieczeństwa, która zapewnia bezpieczną pracę, zwłaszcza na dużych wysokościach. Kompleksowa ochrona przed upadkiem z wysokości, niekorzystnym wpływem warunków pogodowych i silnymi wiatrami oraz szkolenie personelu na początku i w trakcie realizacji projektu budowlanego są dla nas podstawą.
Zdjęcie: Marcel Steinbach

Technika dostępu

W zależności od obszaru zastosowania i grupy użytkowników drogi dostępowe do stanowisk pracy muszą spełniać różnorakie wymagania w zakresie geometrii i obciążeń. Nasz zestaw rusztowań PERI UP z szeroką gamą opcji konfiguracji ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji dla personelu budowy. Wspólne i przemyślane planowanie często skutkuje dodatkową oszczędnością czasu.

Access solutions
Depending on the area of use and user group, accesses must fulfill different requirements with regard to geometry and loads. Our PERI UP Scaffolding Kit with its wide range of configuration options aims at ensuring safe access options for site personnel. Collaborative and well-thought-out planning often results in unexpected time savings.
​​​​​​​Shoring solutions
The requirements placed on shoring are manifold – load-bearing capacity, erection height and adaptability are just as important criteria as individual component weights or the possibility of integrating work surfaces and access points. In addition to slab props, our range also includes shoring and stacking towers as well as heavy-duty props that can be easily assembled into load-bearing structures from just a few components. For particularly high load requirements, our heavy-duty towers come into play.

Rusztowania poddporowe

Wymagania stawiane rusztowaniom podporowym są różnorodne: nośność, wysokość czy łatwość dopasowania są tak samo ważnymi kryteriami, jak ciężar poszczególnych elementów lub możliwość zintegrowania powierzchni roboczych i dróg dostępu. Oprócz podpór stropowych, nasza oferta obejmuje również podpory i wieże stosu, a także podpory do dużych obciążeń, które można łatwo zmontować w konstrukcje nośne z zaledwie kilku komponentów. W przypadku szczególnie wysokich wymagań dotyczących obciążenia, w grę wchodzą nasze wysokonośne wieże podporowe.

Oprogramowanie i aplikacje

Nasze portfolio uzupełniają rozwiązania cyfrowe, odpowiednie dla każdego etapu budowy. W ten sposób wspieramy, automatyzujemy i upraszczamy procesy robocze naszych klientów w całym łańcuchu wartości dodanej.

Digital products and services
Our portfolio is rounded off with our digital solutions, suitable for the most diverse phases of projects. In this way, we support, automate and simplify our customers' work processes along the entire value chain.

Globalna dostępność materiału

Indywidualne i lokalne rozwiązania

Specjalne wymogi bezpieczeństwa? Ograniczona przestrzeń w centrum miasta? Niewielu wykwalifikowanych pracowników? Brak żurawia? Dostosowujemy nasze rozwiązania systemowe do indywidualnych warunków i w ten sposób zapewniamy sukces - na całym świecie. Nasi eksperci w ponad 60 spółkach córkach PERI są również blisko Ciebie i chętnie Ci doradzą.

Special safety regulations on site? Constrained space in the city center? Few qualified personnel? No crane? We adapt our system solutions to individual conditions and thus ensure your success – worldwide. Our experts in the more than 60 PERI subsidiaries are also close to you and will be happy to advise you.

Odkryj nasze wysokościowce

Zapraszamy Cię na spacer w chmurach, szlakiem naszych wieżowców

Zobacz teraz